Thiết kế kiến trúc nội thất trụ sở công ty CTC

– Công ty công ty cổ phần thiết bị điện và chế tạo biến thế Hà Nội

– Địa chỉ: Cụm công nghiệp Lai Xá – Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội

– Diện tích: 600 m2

– Phong cách: Hiện đại

– Mục đích: Văn phòng hiện đại, gọn gàng

Phòng đào tạo

Phong dao tao công ty CTC 2 Phong dao tao công ty CTC

Phòng giám đốc

Phong giam doc cong ty CTC 2 Phong giam doc cong ty CTC 3 Phong giam doc cong ty CTC 4 Phong giam doc cong ty CTC 5 Phong giam doc cong ty CTC 6 Phong giam doc cong ty CTC

Phòng họp

Phong hop cong ty CTC 2 Phong hop cong ty CTC 3 Phong hop cong ty CTC 4 Phong hop cong ty CTC

Phòng Kinh Doanh

Phong kinh doanh cong ty CTC 2 Phong kinh doanh cong ty CTC 3 Phong kinh doanh cong ty CTC 4 Phong kinh doanh cong ty CTC 5 Phong kinh doanh cong ty CTC

Phòng kỹ thuật

Phong ky thuat cong ty CTC 2 Phong ky thuat cong ty CTC 3 Phong ky thuat cong ty CTC

Phòng thờ

Phong tho cong ty CTC 2 Phong tho cong ty CTC 3 Phong tho cong ty CTC

Phòng Tổng Hợp

Phong tong hop cong ty CTC 2 Phong tong hop cong ty CTC 3 Phong tong hop cong ty CTC 4 Phong tong hop cong ty CTC

Phòng WC – Thay đồ

Phong thay do cong ty CTC 2 Phong thay do cong ty CTC 3 Phong thay do cong ty CTC Phong WC cong ty CTC 2 Phong WC cong ty CTC 3 Phong WC cong ty CTC 4 Phong WC cong ty CTC

Phòng Sảnh

Sanh cong ty CTC 2 Sanh cong ty CTC 3 Sanh cong ty CTC 4 Sanh cong ty CTC 5 Sanh cong ty CTC

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Gọi ngay